КЗ "ДНЗ № 295 КТ" КМР
Профільна група "Розвиток духовності через культурно - історичну спадщину народу"

Організація роботи профільної групи "Розвиток духовності через культурно - історічну спадщину народу"

 
Керівник: Заярна О.В.
У сучасних умовах і дітям життєво необхідні моральні опори, стрижні, навколо яких можна було б організувати
педагогічний процес.
Ми вважаємо, що духовний розвиток дітей без пізнання ними історії, природи, господарства, культури рідного к
раю, виховання до нього почуття прихильності і любові буде неповноцінним. Багаторічні знання про історію краю,
де людина народилася, живе, навчається і працює, де століттями жили його діди і прадіди, засвоєння відомостей
про природно-географічних, екологічних, економічних, культурологічних його особливості сприяють
усвідомленню дошкільника себе як особистості, як гідного громадянина в житті держави.
Історичне краєзнавство в дошкільному закладі є одним із джерел збагачення дітей знаннями про рідний край,
виховання любові до нього і формування духовно-моральних якостей. Історичне краєзнавство є важливим
педагогічним засобом, який сприяє залученню дошкільнят в художню творчість, розширює можливості поширення
знань про мистецтво рідного краю, про особливості його минулого й сучасного життя, розкриває зв'язку рідного міста
з Батьківщиною. Крім того, історико-краєзнавчий матеріал має велике значення в розширенні кругозору дітей, розвитку
їх інтелектуального потенціалу.
Історичне краєзнавство - одна з галузей історичної освіти і відрізняється двома істотними ознаками:
локальністю досліджуваних історичних подій, матеріалізованих у пам'ятках історії та культури і діяльнісних
характером навчання і виховання дошкільнят . У ході ознайомлення з історією рідного краю дошкільнята знайомляться
з історичними пам'ятниками, що сприяє більш поглибленому вивченню історії рідного краю, пізнання і розуміння законів суспільного розвитку, їх реального прояву в історії краю. Вивчення й осмислення фактів місцевої історії стимулюють розумову діяльність дошкільнят, формують систему теоретичних уявлень і понять, тим самим впливають на формування наукового історичного мислення, їх громадянської зрілості, активної життєвої позиції.