Саксаганський район. КЗ "ДНЗ № 295 КТ" КМР
Річний звіт

    З В І Т

 

ЗАВІДУЮЧОЇ КОМУНАЛЬНИМ КОМБІНОВАНИМ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 295

ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ

КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ в 2017 р.

 

 

 Заклад здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Конституції України, Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (зі змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305  (зі змінами), Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999 №127, Статуту, локальних та інших нормативно-правових актів.

 

     Головною метою та предметом діяльності Закладу є підвищення  якості та реалізація завдань дошкільної  освіти,  забезпечення її сталого інноваційного розвитку, формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості; збереження та зміцнення фізичного, емоційного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, надання корекційної допомоги дітям з порушеннями мови та порушенням психологічного розвитку.

 

Головними завданнями  Закладу є:

 • реалізація державної політики в галузі освіти;
 • забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей, створення здоров’язберігаючого середовища, формування в малюків свідомого ставлення до власного здоров’я, вміння дбати  про  себе та своїх ближніх, упровадження нових педагогічних здоров'язберігаючих технологій;
 • створення належних умов для розвитку творчих здібностей та обдарувань дітей, шляхом створення гуртків, студій та надання  додаткових освітніх послуг дошкільникам;
 • формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі та забезпечення наступності в процесі реалізації завдань духовного, патріотичного  виховання між дошкільною і початковою ланками освіт
 •   надання корекційної допомоги дітям з порушеннями мови  та затримкою психічного розвитку
 • залучення батьків та інших членів родини вихованців до участі в освітньому процесі закладу та їх медико-психолого-педагогічну просвіту.

 

            Робота дошкільного закладу спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти, згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

            Відповідно до «Концепції спеціальної освіти осіб з фізичними та психічними вадами в Україні» (Київ.1996 р.) в спеціалізованих групах дошкільного закладу здійснюється навчально-виховна корекційна робота, що спрямована на усунення вад мовлення та розвитку.


В дошкільному закладі № 295 працює 14 груп, з них:

- 1 логопедична група

- 2 групи ППР

- 3 групи раннього віку

- 8 груп загального розвитку.

            В цих групах виховується 256  дітей. У навчальному закладі створені всі умови для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.

            Колектив дошкільного закладу працює стабільно, дбає про створення комфорту для дошкільнят.

            Роботу з навчання та виховання дітей проводять педагоги. Їх в ДНЗ -  35, з них з вищою освітою – 17 педагогів, з базовою педагогічною – 18 педагогів. Всі педагоги підвищують свою педагогічну майстерність шляхом самоосвіти та проходження курсів перепідготовки в м. Дніпропетровську, через кожні 5 років проходять атестацію.

          

  За кваліфікаційною категорією:

педагоги, які мають вищу категорію – 2;

І кваліфікаційну категорію – 4;

ІІ кваліфікаційну категорію – 3;

кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 14

відповідають займаній посаді - 15.

 

     Педагоги  беруть активну участь у методичній роботі дошкільного закладу, району та міста. Всебічний розвиток малюків забезпечують вихователі, практичний психолог, вчителі-дефектологи, вчитель-логопед, музичні керівники, вихователь-методист. На базі дошкільного закладу постійно проводяться методичні об’єднання, педагогічні майстерні, семінари, конкурси, творчі зустрічі. Протягом багатьох років педагогічний колектив працює над встановленням партнерських стосунків з батьками. Педагоги підвищують рівень соціально-педагогічної культури батьків, збільшують інформованість родини про життя і діяльність дітей у дошкільному закладі. Головне призначення колективу - забезпечення розвитку особистості у дітей, зміцнення їх здоров'я розуміння та урахування індивідуальних можливостей і потреб. Турботи про душу дитини, її фізичний стан, емоційний настрій - ось мета всіх працівників нашого навчального закладу. Педагоги  груп  компенсаційного типу проводять пошук нових не­традиційних підходів, орієнтирів у роботі з дітьми, дбають про створення таких умов, за яких діти з особливими потребами отримали б максимум знань, умінь, навичок.

     У педагогічну практику постійно впроваджуються нові ефективні ідеї, здійснюється нестандартний підхід до освітньо-виховного та корекційно-відновлювального процесу. Ми намагаємося врахувати інтереси та творчі можливості кожної дитини, прагнемо забезпечити всебічний гармонійний розвиток наших вихованців, навчити їх бачити, сприймати та розуміти прекрасне, а також активно ставитися до життя.

Завдяки планомірної роботи над імідж – проектом «Дошкільний заклад креативної освіти» покращено і  науково-методичне та дидактичне забезпечення освітньо - виховного процесу:

·         забезпечено  освітній процес дидактичними та навчально-наочними посібниками;

·         забезпечено науково-методичного супроводу впровадження новітніх технологій;

·         організована  експериментальна діяльність дітей, заняття за інтересами в гуртках та творчих студіях;

·         розроблено індивідуальні  маршрути та складено Портфоліо досягнень в роботі з обдарованими та відстаючими дітьми.

 

На протязі року навчання і виховання дітей педагоги проводили за державною  програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».

            Засвоєнні дітьми програм перевірялось в квітні – травні. Підвівши підсумки перегляду контрольних занять, тестування, можна відмітити, що рівень засвоєння дітьми дошкільного віку державної програми  відповідає вимогам сучасної школи.

           

     Проведення семінарів, тренінгів, педмозаїки, аукціонів дало змогу педагогам творчо підходити до проведення роботи з дітьми.

Широко використовуються в роботі з дітьми інноваційні технології.

Збір інформації у вересні місяці про охоплення навчанням і вихованням дітей 5-ти річного віку на мікрорайоні Сонячний, показав, що всі діти відвідують дошкільний заклад.

 

Значну увагу приділено в 2016-1017 році зміцненню матеріально-технічної бази ККДНЗ № 295:

 

№ з/п

Найменування ремонтних робіт

За рахунок благодійних внесків

1.

Група № 1: заміна та встановлення рукомийників в кількості 2 шт. та змішувачів в кількості 2 шт.

2.

Група № 2: заміна та встановлення змішувачів в кількості 2 шт. в туалеті

3.

Група № 5: встановлення відсічного крану на холодну воду в кількості 1 шт.

4.

Група № 9: заміна та встановлення змішувача в туалеті в кількості 1 шт.

5.

Група № 13: заміна та встановлення автомату водонагрівача в кількості 1 шт.

6.

Пральня: заміна та встановлення електроводонагрівача в кількості 1 шт.

7.

Харчоблок: косметичний ремонт, ремонт електроплити ПЕСМ 4ШБ, ремонт електродуховки (ревізія нагрівального тену в кількості 1 шт.), ремонт електродвигуна на вентиляцію

8.

Щитова: косметичний ремонт ( побілка стін та стелі)

9.

Муз. керівники: заміна та встановлення секрету вхідного замку в кількості 1 шт.

10.

Кабінет медсестри: заміна шпалер, шпаклювання та фарбування стін та стелі

11.

Кабінет психолога: заміна шпалер, шпаклювання та фарбування стелі

12

Косметичний ремонт коридору першого поверху¸ фарбування панелей, дверей, заміна штор, ламп

За рахунок бюджету

10.

Група № 10: заміна рукомийників, змішувачів, унітазів в кількості 3 шт., заміна лівньовки, фарбування стін та полу

 

            Благодійну допомогу  надавали батьки в придбанні матеріальних цінностей:

Звіт щодо використання благодійних внесків з 01.09.2016 по  15.04.2017

Найменування

Одиниця виміру

Кіл-ть

Сума, грн.

Миючі та дезинфікуючі засоби

Пральний порошок

кг

59,8

1057,26

Пральний порошок 350 г

шт.

14

109,34

Серветки паперові 100 л

уп.

30

162,30

Серветки паперові 450 л.

уп.

13

329,25

Туалетний папір 48 шт

уп.

5

838,27

Туалетний папір 8 шт\ уп.

уп.

7

172,08

Мило господарче 200 г

шт.

88

441,46

Білизна 950 мл

шт.

94

352,42

Білизна 900 мл

шт.

72

282,74

Засіб для миття скла 1 л

шт.

2

31,00

Засіб для миття скла 500 мл

шт.

11

114,30

Засіб чистячий 500 гр.

шт.

48

476,86

Засіб для миття посуду 5 л

шт.

6

387,21

Засіб для миття посуду 500 мл

шт.

5

63,70

Засіб для миття посуду 6 л

шт.

1

82,06

Перчатки латексні

шт.

73

563,18

Санітарно – гігієнічний засіб 1 л

шт.

2

31,79

Серветки віскозні

уп.

19

435,61

Мило туалетне 5*70 г

уп.

8

140,25

Сода кальцинована 700 г

шт.

54

603,45

Рідке мило 5 л

шт.

11

554,06

Губки кухонні 10 шт.

уп.

16

154,56

Шкребок для посуду 3 шт.

уп.

12

62,46

Пакети для сміття

уп.

54

643,93

Дезактин

кг

51

10867,30

Паперові рушники

шт.

6

40,14

Всього

 

 

18996,98

Канцелярія

Папір офісний

уп.

25

1723,54

Набір паперу кольоровий

уп.

1

100,08

Всього

 

 

1823,62

Малоцінні  цінності та інвентар

Ізоляція ПВХ

шт.

4

24,22

Лампа енергозберігаюча

шт.

12

547,78

Емаль ПФ – 266 0,9 кг

шт.

2

66,67

Відро пластмасове

шт.

9

145,40

Решітка вентиляційна

шт.

1

28,32

Миска пластмасова

шт.

2

55,07

Щітка флейцева 7*50 мм

шт.

1

2,54

Кастрюля

шт.

6

567,50

Кружка 1 л

шт.

3

263,84

Ковш

шт.

4

282,40

Сіль кухонна 1,5 кг

шт.

60

213,00

Граблі

шт.

1

50,02

Мітла

шт.

1

28,04

Стакани для серветок

шт.

4

24,00

Блюдце

шт.

4

48,00

Зонт літній

шт.

2

300,00

Світильник

шт.

2

158,00

Вогнегасник ВВК – 3,5

шт.

2

294,00

Всього

 

 

3098,80

Меблі

Вішалка різна

шт.

3

1296,00

Шафа господарська

шт.

1

1244,00

Комп’ютерний стіл міні

шт.

1

392,76

Комп’ютерний стіл (кутовий)

шт.

1

1870,47

Стіл письмовий

шт.

2

1586,99

Стіл дитячий

шт.

10

3950,00

Скам’я дитяча

шт.

4

100,00

Етажерка

шт.

1

250,00

Шафа

шт.

5

5031,98

Тумба під взуття

шт.

2

1200,00

Шафа для одягу

шт.

2

1984,00

Стіл + приставка

шт.

1

1965,00

Стіл комп’ютерний

шт.

1

530,00

Ліжко іграшкове

шт.

1

149,00

Лавка для роздягальні

шт.

1

75,00

Столик б/у

шт.

1

30,00

Шафа для педприладдя

шт.

1

800,00

Всього

 

 

22455,20

М'який інвентар

Наматрацники

шт.

20

400,00

Ролети на вікна

шт.

4

2272,00

Халати білі

шт.

10

1500,00

Килимок прикроватний

шт.

3

540,00

Доріжка синтетична

шт.

4

1360,00

Штори тюлеві 5*2 м

шт.

5

1500,00

Подушка силіконова

шт.

20

550,00

Рушник махровий

шт.

18

216,00

Фартухи поварські різні

шт.

3

45,00

Всього

 

 

8383,00

Всього по саду

 

 

54757,60

 

Все оприбутковано бухгалтерією дошкільних закладів.

На сьогоднішній день опікуємось завезенням піску на літньо-оздоровчий період, проведенням випробування тиску опалювальної системи..

 

            Велику увагу приділяли соціальному захисту, збереженню та зміцненню здоров’я дітей та працівників:

проводили загартування дітей;

працівники закладу безкоштовно проходять 2 рази на рік медичний огляд.

Під постійним контролем завідуючої та методиста проводиться фізкультурно-оздоровча робота з дітьми. В цьому ви пересвідчились під час проведення днів здоров’я, фізкультурних свят і розваг, походів.

 

Аналіз диспансеризації дітей ККДНЗ№ 295 за 2017 рік показав:

 

За 2017 рік на диспансерному обліку знаходяться 68 дітей.

З них :

Дефекти ОРА – 5 чол.

Захворювання органу зору -2 чол.

Органічні захворювання серця-2 чол.

Гіпертрофія н/мигдалин, аденоїди -6 чол.

Хронічне захворювання нирок-3 чол.

На туб. обліку -3 чол.

ЧХ – 8 чол.

Хірургічні захворювання -4 чол.

Інші захворювання -10 чол.

Дефекти мови та ЗПР -25 чол.

 

     Діти  із захворюваннями органів  зору, серця, нирок, які знаходяться на обліку в тубдиспансері  двічі на рік проходять профілактичне обстеження у лікарів – фахівців. Дані  обстеження надаються до дитячого закладу. За рекомендацією лікарів діти знаходяться на щадному режимі,отримують  раціональне харчування, дотримуються  профілактичних заходів .

Дітям із алергічними  захворюваннями за призначенням лікаря   надається дієтхарчування.

Діти  з дефектами мови та ЗПР  займаються  з логопедами та дефектологом в спеціалізованих групах на базі дитячого заклад

 

 

В дошкільному закладі розроблені заходи  по оздоровленню дітей «Д» групи та дітей, які часто хворіють:

 

п/п

Заходи

Дата

виконання

Відповідальна

особа

1.

Направляти дітей «Д» групи до лікарів –спеціалістів на контрольний огляд

2 рази на рік

Кириченко О.І

2.

Ввести щадний режим та зменшити навантаження на заняттях з фізкультури для дітей із органічними захворюваннями серця

постійно

Кириченко О.І.

3.

Здійснювати контроль за додержанням зорового режиму

постійно

Кириченко О.І.

4.

Ввести коригуючи вправи на заняттях з фізкультури та ранкової гімнастики.

 

Кириченко О.І

5.

Контроль за носінням ортопедичного взуття( за призначенням лікаря - ортопеда

постійно

Кириченко О.І

6.

Контроль за своєчасним лікуванням первинних вогнищ інфекції

з-за необхідності

Кириченко О.І

7.

Проведення гартувальних заходів з використанням природних чинників : сонця, повітря, води.

постійно

Кириченко О.І

8.

Контроль за раціональним та дієтичним харчуванням

постійно

Кириченко О.І

Копійка А.А

9.

Максимальне перебування дітей на свіжому повітрі

систематично

Кириченко О.І

10.

Контроль за одягом дітей згідно сезону

постійно

Кириченко О.І

 

            Приділяється увага дотриманню вимог охорони дитинства, техніці безпеки, санітарно-гігієнічних вимог та протипожежних норм.

            Надається  допомога багатодітним та малозабезпеченим сім’ям: безкоштовне та 50% харчування дітей; Забезпечені безкоштовним харчування діти, батьки яких знаходяться в АТО. А також ці діти мають пільги по позачерговому вступу до дошкільного закладу.

На протязі року працювала приймальня звернень громадян. В основному звертались громадяни з питання прийняття дітей в дошкільний заклад. Всі питання з батьками вирішували своєчасно.

Основні питання, з якими зверталися громадяни є: влаштування дитини в дошкільний заклад та електронна реєстрація , влаштування на роботу, етика та поведінка педагогічних працівників,  організація навчально-виховного процесу, різне .

 

Збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки – один із пріоритетних напрямів роботи  дошкільного навчального закладу. Зважаючи на це, перед колективом нашого закладу  постало ряд важливих завдань:

 1. створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини;
 2. формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 3. виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят;
 4. підготовка дошкільників до реального життя, насиченого різними подіями, непередбачуваними ситуаціями тощо.

Для підвищення професійної майстерності педагогів із зазначеного питання в дошкільному закладі продовж року  використовувалися  різнопланові форми роботи:

 • Щоквартально (сезонно) видавалися накази «Про організацію роботи по виконанню «Інструкції з організації  охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах» та підводились підсумки роботи;
 • На початок навчального року складається наказ «Про запобігання дитячого травматизму», де затверджуються заходи щодо попередження дитячого травматизму.
 • Проводились інструктажі: в серпні і березні планові; в травні позапланові.
 • З батьками ДНЗ проводились консультації, інструктажі, на батьківських зборах також розглядалось питання щодо попередження дитячого травматизму;
 • Поповнили інформаційні листи в куточках для батьків;
 • В методичному кабінеті обладнали виставку літератури та дидактичних посібників з питань попередження дитячого травматизму;
 • Провели конкурси малюнків «Ми пішоходи», «Зелений вогник»;
 • Традиційно один раз на місяць проводяться Дні здоров’я за окремим планом;
 • В вересні та травні місяці пройшли розваги по ПДР «Зелений вогник», «Дорожня абетка»;
 • Питання щодо попередження дитячого травматизму в ДНЗ розглядались на нарадах при завідуючій, виробничих нарадах, загальних зборах колективу.

     Також вихователі дошкільного закладу мали змогу переглянути колективний перегляд КВК «Зелений вогник» із залученням батьків та заняття з основ безпеки життєдіяльності для дітей молодшого дошкільного віку. Під час перегляду відкритих показів педагоги  ознайомилися з методичними  прийоми формування умінь і навичок безпечної поведінки дорослих та дітей на дорозі.

 

     Робота педагогічного колективу та всіх працівників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується  на базовому компоненті дошкільної освіти, який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого ДНЗ з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

·         Поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

·         Удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя;

·         Пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Проводилися рейди-перевірки спортивного обладнання в спортивно-музичній залі й на спортивному майданчику на відповідність вимогам техніки безпеки.

 

Інструктажі з персоналом проводились планово в разі необхідності – повторні, позапланові, цільові, на робочому місці, з новоприбулими вступні інструктажі.

Працівники ДНЗ в повному обсязі забезпечені інструкціями  по безпечному ведені робіт. Інструкції знаходяться на робочих місцях. Працівник володіють ними.      

За результатами перевірок комісією з охорони надані рекомендації на виробничій нараді, адміністрацією закладу розроблені заходи до подолання недоліків.

     В дошкільному навчальному закладі створено необхідні матеріально-технічні умови для організації раціонального, повноцінного та якісного харчування. Адміністрація та медичний персонал забезпечують здійснення дієвого контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних умов на харчоблоці згідно з санітарними правилами влаштування й утримання дитячих дошкільних закладів від 20.03.1985 р. №32 31- 85 та «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої спільним наказом МОЗ та МОН України від 17.04.2006 р. №298/227 та змінами до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Харчування дітей в дошкільному закладі здійснюється відповідно до норм, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах». Щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням перспективного двотижневого меню, картотеки страв складається меню - розклад для різних груп: дітей віком до 3-х років та дітей віком від 3-х до 6-и років. Меню-розклад затверджується завідувачем ДНЗ.

Забезпечується контроль за якістю продуктів харчування, що поставляються в дошкільний заклад, правильністю їх зберігання, дотриманням термінів реалізації. Продукти харчування завозяться до закладу згідно поданих заявок та з обов’язковою наявністю супроводжуючих документів.

 

Процес організації харчування в дошкільному закладі передбачає:

- відпрацювання режиму й графіка харчування дітей;

- прийом продовольчої продукції гарантованої якості;

- збереження та дотримання термінів реалізації продуктів;

- дотримання технології приготування їжі;

- складання перспективного меню;

- організацію збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами;

- призначення відповідальних за організацію харчування дітей

 - складання накопичувальної відомості виконання натуральних норм щомісячно, поквартально, щорічно;

 

     Документація з організації харчування ведеться своєчасно, чітко. Режим харчування 3 – разовий. Забезпечується контроль за якістю приготування їжі (з обов’язковою присутністю медичного працівника при закладці основних продуктів) і виходом страв. Здійснюється контроль за організацією харчування дітей в групах.

 

     В нашому садку працює сайт протягом останніх майже 5-ти років. На його сторінках розміщена інформація про діяльність нашого закладу, діяльність груп, корисні для батьків, творчі знахідки педагогів і звісно фото звіт про всі знаменні і цікаві події нашого закладу і наших вихованців.