КЗ "ДНЗ № 295 КТ" КМР
Ліцензування

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА РІВНЕМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

 

 

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

(відповідно до ст.30 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII)

 

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти. 

 

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів: 

 

     • статут закладу освіти; • ліцензії на провадження освітньої діяльності; 

     • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти; 

     • структура та органи управління закладу освіти; 

     • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами; 

     • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною  освітньою програмою; 

     • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти); 

     • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти; 

     • мова (мови) освітнього процесу; 

     • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення); 

     • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами); 

     • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти); 

     • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання; 

     • результати моніторингу якості освіти; 

     • річний звіт про діяльність закладу освіти; 

     • правила прийому до закладу освіти; 

     • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами; 

     • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти; 

     • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати; 

     • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства. 

 

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом. 

 

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.